Sol·licitud del Servei de Traducció i Interpretació per als Serveis Públics d'Osona


És un recurs d’acollida per assegurar i facilitar la comunicació entre les persones migrades nouvingudes a Osona i els professionals dels serveis públics que intervenen en el seu procés d’acollida a través d’una borsa d’intèrprets que fan la traducció lingüística i cultural si és necessari.

Normes de funcionament del Servei:
  • Servei destinat als professionals dels serveis públics d'Osona que intervenen en l'acollida de les persones migrades nouvingudes
  • Es poden sol·licitar un màxim de 3 traduccions per any i usuari/ària en cada àmbit.
  • Les persones usuàries no han de saber ni català ni castellà i ha de fer com a màxim dos anys que resideixen a Catalunya o a l'Estat espanyol.
  • La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant el formulari de sol·licitud de la web del CCOsona amb un mínim, de quatre dies laborables d’antelació.
  • No és un servei d’urgència
  • Les traduccions són orals
  • Per altres consultes: acollida@ccosona.cat